Song van de week: Wither shade of pale Procal Harum

Het feestje van de 60-ties leverde enkele lijkbleke gezichtjes op.
Daarnaast werd met deze hit uit 1967 het Hammond orgel aan het pop instrumentarium toegevoegd.
Dalende baslijnen binnen een onmiskenbare Bach structuur.